Naslovnica

ODRŽANA REDOVITA SJEDNICA SKUPŠTINE NS PŽ ORAŠJE

USVOJENA  SVA IZVJEŠĆA

Radno predsjedništvo Skupštine (Nenad Mišković, Miroslav Lucić, Iljo Dominković, Davor Ilić)

U nazočnosti 28 od 31 zastupnika u prostorijama „Press dvorane“ u Orašju, 27. ožujka 2024. godine, održana je redovita sjednica Skupštine Nogometnog saveza Posavske županije. Nakon što je izabrana verifikacijska komisija (Dragan Kobaš, Anto Barišić, Mevludin Pobrić), ovjerovitelji zapisnika (Miljenko Lušić, Dejan Smajlović), te zapisničar Nenad Mišković, zastupnicima se obratio Iljo Dominković, predsjednik Saveza. U raspravi po dostavljenim materijalima sudjelovao je veći broj delegata. Skupštinari su jednoglasno usvojili Izvješće o radu Izvršnog odbora i tijela Saveza za 2023., izvješće o izvršenju plana prihoda i rashoda za 2023. godinu, kao i Plan rada Saveza za 2024. godinu i Plan prihoda i rashoda za tekuću godinu. Također, izabrana je Izborna komisija (Dino Dabić, Petar Kovčić, Josip Brašnić) saveza za naredno mandatno razdoblje. Svim klubovima su na kraju rada Skupštine uručene kvalitetne nogometne lopte za odigravanje utakmica, a zastupnicima novi godišnjak „Sport u 2023.“.

 

 

Zastupnici su aktivno sudjelovali u radu Skupštine Saveza