Naslovnica

OBAVIJEST ZA KLUBOVE I TRENERE

 

Temeljem ukazane potrebe i spisa NS F BiH, broj: 02-299/22 od 03.02.2022. godine, izvješćujemo Vas o sljedećem:

  1. NS PŽ Orašje će, kao i svih prethodnih godina, tijekom mjeseca ožujka 2022. godine u suradnji s Edukacijskim centrom NS BiH održati seminar za registraciju trenera za 2022. godinu.
  2. O točnom datumu, mjestu i vremenu održavanja seminara, nakon usuglašavanja s Edukacijskim centrom NS BiH, bit ćete naknadno i na vrijeme obaviješteni.
  3. Također, tada ćete biti upoznati i s visinom kotizacije za registriranje trenera za 2022. godinu.
  4. U privitku i na stranici Saveza nalaze se obrasci Zahtjeva za registraciju aktivnih trenera za 2022 kalendarsku godinu i Obavjest Edukacijska centra NS BiH.
  5. Molimo Vas, a u cilju što bolje pripreme klubova i trenera za seminar, da na vrijeme dostavite u Savez potpisom i pečatom odgovorne osobe kluba priloženi obrazac, kao i dokaz o stručnoj kvalifikaciji trenera (kopija validne UEFA licence, Nacionalne licence ili Nacionalnog certifikata).
  6. S obzirom na značaj samoga seminara i obvezu registriranja svih aktivnih trenera, nadamo se vrlo dobroj suradnji, u cilju što bolje pripreme samih trenera i osiguranja potrebitih dokumenata za sudjelovanje na predviđenoj stručnoj edukaciji.